Metsäteollisuus

Ratkaisumme kattavat koko puunhankinnan toimitusketjun kannolta tehtaalle mm. metsäomaisuuden hallinta, puun osto, kuljetuksen ja korjuun ohjaus sekä korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjien ohjelmistopalvelut.

Asiakkaitamme: L&T Biowatti, Metsä Group, Stora Enso ja Metsähallitus.

Ratkaisut metsäteollisuudelle.

L&T Biowatti

Fifth Element on toteuttanut L&T Biowatille paikkatietoa hyödyntävän järjestelmän. Biowatin työmaat sijaitsevat metsissä ja niiden löytyminen ei olisi mahdollista ilman toimivaa paikkatietoa. Toteutus haastaa menestyksekkäästi perinteisen tuotannonohjauksen ajattelutavan, jossa liiketoimintaprosessi mukautetaan monoliittisen ERP-projektin lähtökohdista.

L&T Biowatin nykyinen liiketoiminta ei olisi mahdollista ilman Fifth Elementin tuottamaa paikkatietopalvelua.
Aluecontroller Tuomo Nurminen, L&T Biowatti

L&T Biowatti: Ketterällä toiminnalla varmistamme kilpailukykymme

Kuljetus

Ratkaisujamme hyödynnetään ajojärjestelyssä sekä kuljetuksissa. Karttapohjainen näkymä kuljetuksiin ja ajoneuvon mobiiliohjelmisto antavat ajantasaisen näkymän kuljetuksiin.

Asiakkaitamme: L&T Biowatti, Containerships

TransForce™ is a software service intended for monitoring road transportation. FIN

Kunnossapito

Kunnossapidon erityisosaamistamme on paikkatiedon hyödyntäminen kunnossapidon suunnittelussa, työnohjauksen resursointinäkymät ja työmääräinten käsittely mobiilisti kohteessa.

Asiakkaitamme: Helsingin Energia, Gasum ja Raha-automaattiyhdistys.

Kunnossapidon mobiiliratkaisu on käytössä Suomen suurimmassa peliyhtiössä. RAY:lla on yksinoikeus raha-automaatteihin Suomessa. Automaatteja on valtakunnallisesti 19 700. RAY:n 120 huoltoedustajaa tekevät vuosittain 90 000 huoltokäyntiä. Tieto työstä tulee verkotetuista automaateista tai asiakaspalvelukeskuksesta. Fifth Element toteutti yhdessä Solteqin kanssa RAY:n uuden, kolmannen sukupolven kunnossapidon mobiiliratkaisun. Kunnossapidon mobiiliratkaisun tavoitteena on toimintatehokkuuden nostaminen huippuunsa, raha-automaattien tuotonmenetyksien minimointi ja henkilötyön hallittavuus.

Meillä on selkeä tavoite kehittää toimintaamme tehokkaammaksi ja olla kunnossapidon vahva edelläkävijä. Fifth Elementin osalta innovatiivisuus ja mobiilien teknologioiden erityisosaaminen painoivat toimittajavalinnassa. Sitoutuminen liiketoiminnan tavoitteisiin on näkynyt projektin aikana hyvin.

Tuotantojohtaja Antti Penttinen, Raha-automaattiyhdistys

RAY toimii tehokkaasti ja imuohjautuvasti

Hei!
Muutumme pian Trimbleksi.

Toimimme nykyään osana Trimble-konsernia
ja myös ilmeemme yhtenäistyy pian.

Ok, jatka vanhoille sivuille

Trimble